MASTER'S ARCHITECTURE

Forum of Master's Architecture
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Louis Vuitton
Thu Aug 04, 2011 10:56 am by Khách viếng thăm

» советы гинеколога
Thu Aug 04, 2011 8:03 am by Khách viếng thăm

» Badger Two Medicine Montana
Thu Aug 04, 2011 1:12 am by Khách viếng thăm

» Almost as chintzy as download
Wed Aug 03, 2011 6:19 pm by Khách viếng thăm

» naruto hentai stories naruto hentai story
Wed Aug 03, 2011 12:21 pm by Khách viếng thăm

» Do You Need More Traffic?
Tue Aug 02, 2011 7:10 pm by Khách viếng thăm

» Drug Infusion Pump
Sun Jul 31, 2011 8:31 pm by Khách viếng thăm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
Sun Jul 31, 2011 6:16 am by Khách viếng thăm

» Хлопоты любимой девушки, не пробовали ей помочь?
Sat Jul 30, 2011 4:14 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN

Go down 
Tác giảThông điệp
KienLam
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 752
Age : 42
Đến từ : Hà nội
Registration date : 08/12/2008

Bài gửiTiêu đề: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   Sun Mar 15, 2009 1:57 pm

?
Th? L? Cu?c Thi
I. GI?I THI?U CHUNG

 • V?i mong mu?n t?o nên sân ch?i cho các
  t? ch?c, cá nhân hành ngh? ki?n trúc, cu?c thi Archi ???c t? ch?c 2
  l?n/n?m xoay quanh các ch? ?? g?n g?i, sát v?i nhu c?u th?c t?, có m?c
  ?? ?ng d?ng cao, h??ng ??n các công trình, d? án c? th?.
 • Cu?c thi nh?m tôn vinh các ý t??ng ??c ?áo, kh? thi, th?a mãn các ?i?u ki?n và yêu c?u c? th? c?a công trình ??a ra.
 • Cu?c thi do Công ty CP truy?n thông Archi (Archi Media) ??ng ra t? ch?c.
 • N?i
  dung cu?c thi xoay quanh m?c tiêu tìm ý t??ng thi?t k? cho bi?t th?
  ngh? d??ng trong d? án Viên Nam Resort d? ki?n kh?i công vào quý
  II/2010. V?i ?? bài m? và ??c thù c?a công trình, cu?c thi tin t??ng s?
  là sân ch?i ??c s?c, h?p d?n và thi?t th?c cho nh?ng ng??i yêu ki?n
  trúc.

II. M?C ?ÍCH
L?a ch?n ???c ý t??ng thi?t k? kh? thi nh?t cho lo?i hình bi?t th?
ven su?i n?m trong d? án Viên Nam Resort và có th? ?ng d?ng t?i m?t s?
mô hình t??ng t?.
III. N?I DUNG CU?C THI
D? án là m?t khu resort ??y ?? ti?n nghi nh? các khu resort khác.
V?i 6 m?u bi?t th? trong khu resort ?? ra ?? bài ph?c v? m?c ?ích:

 • ?? khách hàng mua timeshare s? d?ng 30
  ngày/n?m; ?? khách hàng mua và ?y quy?n cho ??n v? qu?n lý v?n hành,
  khai thác kinh doanh t? b?t ??ng s?n c?a mình.
 • Cho c? m?t gia ?ình thuê toàn c?n bi?t th? (có tính ch?t s? d?ng chung, k?t n?i)
 • Cho t?ng ?ôi thuê t?ng phòng (có tính ch?t riêng l?, ??c l?p)
 • Khuy?n
  khích dùng v?t li?u ??a ph??ng, thi?t k? không gian ??p và ??m b?o ti?t
  ki?m chi phí ??u t?, d? dàng b?o d??ng, thay th?, nâng c?p m? r?ng khi
  quy mô c?n nâng c?p
 • Khuy?n khích n??c su?i ??a vào công
  trình (d?a vào th? n?ng c?a n??c ? các c?t khác nhau). Ngu?n n??c l?y
  t? su?i qua x? lý có th? thi?t k? các khu ?ài phun n??c, thác n??c, h?
  b?i… r?t ??c tr?ng c?a khu
 • Khuy?n khích thi?t k? không gian thoáng, cô ??ng, giao ti?p gi?a các không gian hài hòa v?i nhau, hài hòa v?i thiên nhiên

IV. ??I T??NG D? THI

 • Các t? ch?c, các cá nhân ki?n trúc s?, các công ty t? v?n thi?t k? trong n??c và n??c ngoài.
 • V?i sinh viên, áp d?ng cho n?m th? 3 tr? lên.
 • Thành viên Ban Giám kh?o không ???c phép d? thi.

V. CÁC QUY ??NH V? H? S?

 1. S? l??ng

  • Không h?n ch? s? l??ng h? s? tham d?.
</li>

<li>H? s? d? thi bao g?m

 • ??n ??ng ký d? thi (theo m?u)
 • Ph??ng án thi?t k?:

  • M?t b?ng quy ho?ch t?ng th? chung khu ??t.
  • Các m?t b?ng b? trí không gian.
  • Ph?i c?nh thi?t k?.
  • Các không gian ?i?n hình.

  </li>
 • Thuy?t minh ý t??ng (không quá 500 t?).

</li><li>Quy cách th? hi?n:

 • B?n v? thi?t k? có th? th? hi?n b?ng máy ho?c b?ng tay.
 • Các b?n v? ph?i th? hi?n trên gi?y kh? A3 ho?c A2 v?i các bài thi g?i qua b?u ?i?n, g?i tr?c ti?p.
 • Thuy?t minh ý t??ng không quá 500 t? ???c th? hi?n trên gi?y A4.

</li>

lên trên
VI. TH?I H?N VÀ CÁCH TH?C G?I BÀI D? THI

 1. Th?i h?n nh?n h? s? d? thi:

  • T?? ngày 15/315/4/2009: Nhâ?n ??n ??ng ký tham gia d? thi.
  • T? ngày 15/6 - 19/6/2009: Nh?n h? s? d? thi
  • T?? ngày 23/6 – 13/7/2009: Ch?m bài s? kha?o va? cho?n 10 y? t???ng.
  • Ngày 15/7/2009: Công b? 10 ph??ng án ???c Ban Giám kh?o l?a ch?n.
  • Ngày 30/7/2009: T? ch?c thuy?t trình 10 ph??ng án, các ph??ng án này ???c ??ng trên website cu?c thi ?? nh?n ph?n h?i c?a ng??i xem.
  • Nga?y 15/8/2009: Công b? và trao gi?i.
</li>

<li>Cách th?c g?i bài d? thi: G?i theo ???ng b?u ?i?n ho?c mang tr?c ti?p t?i ??a ch? nh?n bài theo ??a ch?:
"Ban
t? ch?c cu?c thi thi?t k? ARCHI L?N I v?i ch? ?? BI?T TH? VEN SU?I -
P-725 c?u thang 11, tòa nhà CT5 KDT Sông ?à M? ?ình, ???ng Ph?m Hùng,
Hà N?i Tel: 844.37875442"


lên trên
VII. BAN GIÁM KH?O

 • G?m nh?ng thành viên có uy tín, làm vi?c
  theo nguyên t?c công tâm, khách quan và khoa h?c. Chúng tôi s? m?i thêm
  m?t s? KTS tham gia vào Ban Giám kh?o.
 • Thành viên Ban Giám kh?o:

  • Ông ?oàn K? Thanh – Tr??ng ban
  • Ông Nguy?n Thành Nam - Thành viên
  • Ông ??ng Song H?i - Thành viên
  • Ông ?inh V?n Th?o – Thành viên.

  </li>

lên trên
VIII. QUY?N L?I VÀ TRÁCH NHI?M D? THI

 1. Ngh?a v? và trách nhi?m c?a ng??i d? thi

  • Các cá nhân/t? ch?c/công ty tham gia d? thi ph?i tuân th? nghiêm túc th? l? Ban T? ch?c ??a ra.
  • S?n ph?m d? thi không ph?i là ??i t??ng tranh ch?p b?n quy?n.
  • S?n ph?m d? thi ch?a ???c s? d?ng, xu?t hi?n trên b?t k? ph??ng ti?n thông tin ??i chúng nào ? trong n??c và ngoài n??c.
  • Không ???c s? d?ng s?n ph?m ?ã ?o?t gi?i cu?c thi này tham d? vào b?t k? cu?c thi nào khác có tính ch?t t??ng t?.
  • BTC không tr? l?i bài d? thi.
  • Trong
   tr??ng h?p, vi?c tranh ch?p b?n quy?n tác gi? phát sinh sau khi s?n
   ph?m d? thi ?o?t gi?i thì ??i t??ng d? thi ?ó ph?i ch?u hoàn toàn trách
   nhi?m tr??c pháp lu?t và các t? ch?c, cá nhân có liên quan.
  • M?i
   chi phí hay các kho?n n?p thu? thu nh?p liên quan t?i gi?i th??ng ???c
   th?c hi?n theo quy ??nh hi?n hành và do t? ch?c, cá nhân ?o?t gi?i ch?u.
  • Cá nhân/t? ch?c ?o?t gi?i s? ph?i ch?u toàn b? chi phí di chuy?n, ?n ? ?? ??n n?i trao gi?i.
  • Giá tr? gi?i th??ng s? ch? trao tr?c ti?p cho ng??i ?o?t gi?i ho?c ng??i ???c ?y quy?n.
</li>

</li><li>Ngh?a v? và trách nhi?m c?a Ban T? ch?c:

 • Ban T? ch?c tuân th? nghiêm ng?t nh?ng quy ??nh, tiêu chí ??t ra cho cu?c thi.
 • Chu?n
  b? c? s? v?t ch?t, thi?t b?, k? thu?t t?t nh?t ?? ?ón ti?p ng??i d?
  thi, l?u gi? và b?o m?t h? s? d? thi cho t?i khi công b? theo quy trình
  t? ch?c cu?c thi.
 • T? ch?c h?i ??ng giám kh?o g?m nh?ng thành viên có uy tín, làm vi?c theo nguyên t?c công tâm, khách quan và khoa h?c.
 • Gi?i ?áp nhanh g?n, th?a ?áng t?t c? nh?ng th?c m?c liên quan t?i cu?c thi.
 • T?
  ch?c công b? r?ng rãi thông tin v? cu?c thi, ng??i ?o?t gi?i và s?n
  ph?m ?o?t gi?i trên các ph??ng ti?n truy?n thông ??i chúng.

</li><li>Quy?n l?i:


 • nhân/t? ch?c/công ty tham gia vòng s? kh?o ???c h? tr? xe ??a ?ón th?c
  ??a trong 1 ngày (??ng ký tr??c và theo l?ch trình c?a Ban T? ch?c).

 • nhân/t? ch?c/công ty tham gia vòng s? kh?o mu?n t? túc th?c ??a s? ???c
  h? tr? ??a ?i?m ngh? ng?i (??ng ký v?i Ban T? ch?c tr??c th? 7 hàng
  tu?n trong su?t quá trình nh?n h? s? vòng 1).
 • Ta?c gia? co? quyê?n s?? du?ng sa?n phâ?m cho viê?c thê? hiê?n hô? s? n?ng l??c ca? nhân.
 • Ca?c ph??ng a?n ?oa?t gia?i co? quyê?n tham gia thi?t k? k? thu?t thi công, gia?m sa?t ba?n quyê?n trong qua? tri?nh thi công.
 • Các cá nhân/t? ch?c/công ty ?o?t gi?i và s?n ph?m ?o?t gi?i ???c công b? r?ng rãi trên các ph??ng ti?n truy?n thông ??i chúng.
 • Ban
  t? ch?c có quy?n s? d?ng h? s? c?a các ph??ng án tham d? cu?c thi. Ban
  t? ch?c s? liên h? và tho? thu?n v?i các tác gi? ?o?t gi?i khi có nhu
  c?u s? d?ng h? s? thi?t k?.

</li>

lên trên
IX. C? C?U GI?I TH??NG VÀ TIÊU CHÍ ??T GI?I

 1. Tiêu chí chung cho các gi?i:

  • Phong cách riêng bi?t.
  • Không gian thoáng, cô ??ng.
  • Hài hòa trong t?ng th? quy ho?ch chung.
  • Hài hòa v?i môi tr??ng xung quanh.
  • S? d?ng v?t li?u ??a ph??ng.
</li>

<li>02 Gi?i Ba: 10 tri?u ??ng
m?i gi?i g?m ti?n m?t và gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng Archi l?n 1. Ngoài
ra còn kèm theo 2 ngày ngh? ng?i t?i chính bi?t th? ???c xây d?ng t?
gi?i Ba.</li><li>01 Gi?i Nhì: 20 tri?u ??ng
m?i gi?i g?m ti?n m?t và gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng Archi l?n 1. Ngoài
ra còn kèm theo 3 ngày ngh? ng?i t?i chính bi?t th? ???c xây d?ng t?
gi?i Nhì.</li><li>01 Gi?i Nh?t: 50 tri?u ??ng
g?m ti?n m?t và gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng Archi l?n 1. Ngoài ra còn
kèm theo 4 ngày ngh? ng?i t?i chính bi?t th? ???c xây d?ng t? gi?i Nh?t.
Các tiêu chí c?n ??t v?i gi?i nh?t: Th?a mãn các tiêu chí gi?i Nhì kèm theo

 • V?
  công n?ng thi?t k? gi?i quy?t ???c ??y ?? và th?a ?áng ch?c n?ng c?a
  m?t ngôi nhà ?. Các ch?c n?ng còn l?i c?ng ???c gi?i quy?t t??ng x?ng
  v?i v? trí và m?c ??u t? c?a công trình
 • V? th?m m? thi?t k? t?o ra ???c m?t bi?t th? ??p, ti?n nghi, sang tr?ng có phong cách riêng và hài hòa v?i quy ho?ch t?ng th?
 • Không can thi?p quá sâu vào ??a hình s?n có c?a ??a ?i?m xây d?ng.

</li><li>01 Gi?i ??c Bi?t: 100 triê?u ?ô?ng g?m
ti?n m?t và gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng Archi l?n 1. Ngoài ra còn kèm
theo 5 ngày ngh? ng?i t?i chính bi?t th? ???c xây d?ng t? gi?i ??c
bi?t; ???c m?i tham gia vào ban c? v?n ki?n trúc c?a Archi Invest trong
các d? án ti?p theo.
Các tiêu chí c?n ??t v?i gi?i ??c bi?t: Th?a mãn các tiêu chí gi?i Nh?t kèm theo

 • ??t hi?u qu? s? d?ng, hi?u qu? kinh t?.
 • H? s? ???c tham kh?o m?t s? c? quan ban ngành t?nh Hòa Bình và ???c các c? quan này ?ánh giá cao.
 • Thi?t k? ??c ?áo, ??c s?c v? ý t??ng, hình th?c.
 • Công n?ng s? d?ng h??ng t?i m?t t?m h??ng th? cao nh?t trong xã h?i hi?n ??i.
 • ??t
  t?i ?? m? mãn v?i c? thi?t k? ?? cao y?u t? thân thi?n thiên nhiên,
  ho?c thi?t k? ?? cao vi?c s? d?ng công ngh? hi?n ??i. Có phân tích g?n
  li?n v?i khung c?nh thiên nhiên s?n có (v?n là ?i?m m?nh và ??c tr?ng
  thiên nhiên ban t?ng – ??a hình có nhi?u thác su?i).
 • T?o ra ???c d?u ?n riêng m?i khi nh?c nh? t?i Viên Nam resort, ho?c chính c?n bi?t th? ???c tác gi? thi?t k?.

</li>
H? S? XIN G?I V? Ban T? ch?c gi?i th??ng Archi l?n I
Công ty CP ?â?u t? Archi – P725, Câ?u thang 11, CT5 to?a nha? Sông ?a?, My? ?i?nh, ????ng Pha?m Hu?ng, Hà N?i
Hotline: 0982 185 416 (Ms. Nguy?n Th? Lan lannt@archi.vn
,0984 69 66 69 (Mr. Nguy?n Thành Trung trungnt@archi.vn

Ngu?n:
http://cuocthi.archi.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=34

_________________
Cái Đúng chưa chắc đã Đẹp, nhưng cái Đẹp trước tiên phải Đúng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://archimas.forumvi.com
KienLam
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 752
Age : 42
Đến từ : Hà nội
Registration date : 08/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   Sun Mar 15, 2009 2:01 pm

Đây là một cuộc thi có giải thưởng lớn, còn tính minh bạch của nó thì chưa thể chắc chắn, nhưng cũng là dịp để mọi người thử sức. Lớp mình nên lập nhóm tham ra, nếu k đạt giải thưởng cũng là cách để quảng bá cho diễn đàn.
Mình sẽ đăng ký một nhóm tham ra lấy tên : Archimas.net có bạn nào hứng thú tham ra thì đăng ký nhé.

_________________
Cái Đúng chưa chắc đã Đẹp, nhưng cái Đẹp trước tiên phải Đúng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://archimas.forumvi.com
HOANGNAM
Nhà lầu + Xe hơi
Nhà lầu + Xe hơi
avatar

Tổng số bài gửi : 385
Registration date : 12/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   Wed Mar 18, 2009 5:10 am

em thấy rất hay!Nhưng khó đấy anh ạ! Shocked
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
KienLam
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 752
Age : 42
Đến từ : Hà nội
Registration date : 08/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   Wed Mar 18, 2009 8:29 am

HOANGNAM đã viết:
em thấy rất hay!Nhưng khó đấy anh ạ! Shocked
Thì khó thì mới hay chứ, chỉ thiết kế phương án của một cái biệt thự mà giải thưởng 100triệu đồng thì nó phải cần rất nhiều sự đầu tư chất xám vào đó rồi.

_________________
Cái Đúng chưa chắc đã Đẹp, nhưng cái Đẹp trước tiên phải Đúng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://archimas.forumvi.com
HOANGNAM
Nhà lầu + Xe hơi
Nhà lầu + Xe hơi
avatar

Tổng số bài gửi : 385
Registration date : 12/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   Tue May 05, 2009 10:47 pm

Đọc lại buồn cười wa!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN   

Về Đầu Trang Go down
 
CUỘC THI SÁNG TÁC BIỆT THỰ BÊN SUỐI- GIẢI THƯỞNG RẤT LỚN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MASTER'S ARCHITECTURE :: KIẾN TRÚC - TRUYỂN THÔNG :: TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN - NEWS AND EVENT :: Các cuộc thi Kiến trúc-
Chuyển đến